SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU

Başkan
Prof. Dr. Erdin BOZKURT
ODTÜ

II. Başkan
Prof. Dr. Alper BABA
9 Eylül Üniversitesi

II. Başkan
İbrahim AKKUŞ
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Sekreter
Dr. Ayşegül ÇETİN
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Sekreter
Nilgün BAŞARIR
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Sayman
Deniz IŞIK GÜNDÜZ
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Üye
Dr. Nizamettin ŞENTÜRK
MASUDER

Üye
Dr. Hafize AKILLI
MTA

Üye
Ersin GIRBALAR
İller Bankası

Üye
Hüseyin UYTUN
Manisa YİKOB

Üye
Ökem ÇELEM
Enerji Kentleri Birliği

Üye
Nusret GÜNGÖR
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Üye
İlhan Ulusoy
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası