TMMOB JMO Yönetim Kurulu (Chamber of Geological Engineers (CGE) Executive Committee)

Hüseyin ALAN
Başkan/President

Faruk İLGÜN
II. Başkan/Vice President

Buket YARARBAŞ ECEMİŞ
Yazman Üye/Secretary

D. Malik BAKIR
Sayman Üye/Treasury

M. Emre KIBRIS
Mesleki Uygulama Üyesi/Member of Professional Activities

Seçkin GÜLBUDAK
Yayın Üyesi/Member of Publications

Düzgün ESİNA
Sosyal İlişkiler Üyesi/Member of Social Affairs