BİLDİRİ ve POSTER SUNUMU

Sempozyumda tanımlanan konularda bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları konu alan özgün çalışmalar sunulabilir. Bildiri özleri kişi ve kuruluş adına verilebilir. Bir kişi en fazla iki bildiri özü sunabilir. Bildiri özleri, aşağıda yer alan bildiri gönderme sekmesi kullanılarak  sempozyum takviminde belirtilen tarihe kadar gönderilmelidir. Bildiri özleri, oturum koordinatörlerinin incelemesinden sonra kabul edilecektir. Değerlendirmeler sonucunda sözlü ve poster şeklinde kabul edilen bildiri özlerinin tamamı Sempozyum Bildiri Özleri kitabında / e-kitabında ve cdsinde yer alacaktır.

Sözlü Sunum
Sözlü bildiri özü sunum süresi tartışmalar dahil 20 dakikadır. Salonda yansı cihazı ve bilgisayar bulunacaktır. Sunu yapacaklar için ayrıntılı program sempozyumun başlama tarihinden yaklaşık dört hafta önce Sempozyum web sayfasında yayımlanacaktır.

Poster Sunumu
Sergilenecek posterler tek parça, yüksekliği 120 cm, genişliği 90 cm olacak şekilde ve düşey olarak hazırlanacaktır.