Kurum, kuruluş çalışanları ve kişiler sempozyuma delege olarak katılabilirler. Kayıt ücretini ödeyenlere katılım sertifikası verilecektir. Delege Katılım Ücreti 750 TL Delege Kayıt Ücretine 3 gün tam pansiyon konaklama, Sempozyum dökümanları, toplantı aralarında çay-kahve dahildir. Dış Katılım Ücreti 350 TL Sempozyum dökümanları, gün boyu çay-kahve ikramları dahildir. Öğrenci Katılım Ücreti: 200 TL Lisans, Yüksek Lisans ve […]

  Read More

  Hüseyin ALAN Başkan Yüksel METİN II. Başkan Faruk İLGÜN Yazman Üye D. Malik BAKIR Sayman Üye Canan DEMİRAL Mesleki Uygulamalar Üyesi Murat AKGÖZ Yayın Üyesi Düzgün ESİNA Sosyal İlişkiler Üyesi

  Read More

  30.11.2017: Bildiri özleri gönderme son tarihi (Önemli Not: Bildiri özü gönderme son tarihi 1 hafta uzatılmıştır. 07 Aralık 2017 tarihine kadar bildiri özlerinizi gönderebilirsiniz.) 18.12.2017: Yazarlara bildirim tarihi 20.01.2018: Sempozyum programının duyurulması 21-24 Şubat 2018 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi

  Read More

  SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı SEMPOZYUM BAŞKANI Prof. Dr. Şakir ŞİMŞEK Hacettepe Üniversitesi Damla ARIK Sayman DÜZENLEME KURULU Kurumu Mustafa TUTULMAZ Afyonkarahisar Valisi Burhanettin ÇOBAN Afyonkarahisar Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ Kırşehir Beld. Başkanı/JKBB Başkanı Prof. Dr. Mustafa SOLAK AKÜ Rektörü Hüseyin ALAN JMO Genel Başkanı Prof. Dr. Şakir […]

  Read More

  Prof. Dr. Şakir ŞİMŞEK Başkan Hacettepe Üniversitesi İbrahim AKKUŞ 2. Başkan JMO Dr. Yusuf ULUTÜRK 2. Başkan AFJET Nilgün BAŞARIR Sekreter JMO Merve EDİZKAN Sekreter JMO Eskişehir Şb. Deniz IŞIK GÜNDÜZ Sekreter JMO Turgay ESER Sayman JMO Eskişehir Şb. Prof. Dr. Ahmet YILDIZ Üye Kocatepe Üniversitesi Doç. Dr. Çağlar ÖZKAYMAK Üye Kocatepe Üniversitesi Doç. Dr. […]

  Read More

  Prof. Dr. Mustafa AFŞİN AKS Ü Prof. Dr. Serhat AKIN ODTÜ Prof. Dr. Gülden GÖKÇEN AKKURT İYTE Ass. Prof. Miklos ANTICS GPC IP, Fransa Doç. Dr. Oğuz ARSLAN DPÜ Makine Doç. Dr. Özgür AVŞAR MSKÜ Prof. Dr. Alper BABA İYTE Prof. Dr. Ahmet Tuğrul BAŞOKUR LEMNİS Dr. Ruggero BERTANI Enel/İtalya Prof. Dr. Erdin BOZKURT ODTÜ […]

  Read More

  JEOTERMAL KAYNAĞA İLİŞKİN SÜREÇLER VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER Jeoloji, hidrojeoloji, hidrotermal alterasyon çalışmaları Hidrojeokimya çalışmaları Jeofizik çalışmalar Uzaktan Algılama ve CBS modelleme Jeotermal sondaj ve kuyu teknolojileri, gelişmiş jeotermal testler Arama ve işletme tekniklerindeki gelişmeler, ülkemizdeki durum Geliştirilmiş jeotermal sistemler(EGS,HDR), sıcak sedimanter akiferler Kaynak işletme modelleri Rezervuar mühendisliği, izleme yöntemleri ve jeotermal modelleme Reenjeksiyon uygulamaları-Enjeksiyon teknolojisi […]

  Read More

   Sergi şartname indirmek için tıklayınız JEOTERMAL KAYNAKLAR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ SERGİ ŞARTNAMESİ TARAFLAR: Bu Şartname Hatay Sk. No:21 Kocatepe/Ankara adresindeki TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ile şartnameyi imzalayan KATILIMCI KURULUŞ arasında aşağıda yazılı şartlarla akdedilmiştir. TANIMLAR: Bu şartname metninde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası “ODA” Sergi başvuru formu “SÖZLEŞME” ve sözleşmeyi imzalayan kiracı kuruluş “KATILIMCI KURULUŞ” olarak […]

  Read More

  Reklam yönetmeliğini indirmek için tıklayınız. JMO REKLAM YÖNETMELİĞİ TARAFLAR: Bu şartname Hatay Sk.No:21 Kocatepe/ANKARA adresindeki TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ile şartnameyi imzalayan KATILIMCI KURULUŞ arasında aşağıda yazılı şartlarla akdedilmiştir. TANIMLAR: Bu şartname metninde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası “ODA”, reklam yönetmeliği “ŞARTNAME”, reklam başvuru formu “SÖZLEŞME” ve sözleşmeyi imzalayan firma “KATILIMCI KURULUŞ” olarak anılacaktır. REKLAM KOŞULLARI […]

  Read More

  BİLDİRİ BAŞLIĞI (BÜYÜK HARF, ORTALANMIŞ, 13 PUNTO, KOYU) 1 satır boşluk (12 pt) Yazar1a, Yazar2b (11 pt, Times Roman, ortalanmış, koyu) aAdres1 (Times Roman 10 pt, ortalanmış, İtalik) bAdres2 (Times Roman 10 pt, ortalanmış, İtalik) (Başvurulacak yazarın parantez içinde e-posta adresi, ortalanmış, 10 pt, İtalik) 1 satır boşluk(12 pt) ÖZ (12 PT, KOYU, TIMES ROMAN, […]

  Read More