30.11.2017: Bildiri özleri gönderme son tarihi (Önemli Not: Bildiri özü gönderme son tarihi 1 hafta uzatılmıştır. 07 Aralık 2017 tarihine kadar bildiri özlerinizi gönderebilirsiniz.)

    18.12.2017: Yazarlara bildirim tarihi

    20.01.2018: Sempozyum programının duyurulması

    21-24 Şubat 2018 Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi