JEOTERMAL KAYNAĞA İLİŞKİN SÜREÇLER VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER

  • Jeoloji, hidrojeoloji, hidrotermal alterasyon çalışmaları
  • Hidrojeokimya çalışmaları
  • Jeofizik çalışmalar
  • Uzaktan Algılama ve CBS modelleme
  • Jeotermal sondaj ve kuyu teknolojileri, gelişmiş jeotermal testler
  • Arama ve işletme tekniklerindeki gelişmeler, ülkemizdeki durum
  • Geliştirilmiş jeotermal sistemler(EGS,HDR), sıcak sedimanter akiferler
  • Kaynak işletme modelleri
  • Rezervuar mühendisliği, izleme yöntemleri ve jeotermal modelleme
  • Reenjeksiyon uygulamaları-Enjeksiyon teknolojisi
  • Jeotermal ısı pompası teknolojileri
  • Güç üretimi ve güç santrali teknolojileri

  ENERJİ STRATEJİSİNDE JEOTERMAL KAYNAKLAR

  • Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların potansiyeli
  • Kaynağın enerji ihtiyacının karşılanmasına ve ekonomiye katkısı
  • Kaynak kullanımında kamu yararı ve öncelik esasları
  • Jeotermal projeksiyonda yeni açılımlar
  • Kaynağın geleceği, hedef ve beklentiler

  EĞİTİM ve AR-GE ÇALIŞMALARI

  • Jeotermal kaynak arama-geliştirme çalışmaları eğitimi
  • Kaynak kullanımında toplumsal eğitim düzeyinin geliştirilmesi
  • Ekipman ve kimyasal temininde bağımlılığın azaltılması
  • AR-GE çalışmaları ile teknoloji geliştirme

  KURUMSAL, İDARİ VE TEKNİK YAPILANMA,

  • Jeotermal hukuk, yasal mevzuat
  • Kaynak yönetim modeli, idari yapılanma

  JEOTERMAL YATIRIMLARDA TASARIM, PROJE YÖNETİMİ VE FİNANSMANI

  • Doğru verilerin kullanımı için proje planlaması
  • Zamanında ve etkin maliyet yönetimi
  • Doğru risk değerlendirmesi ve jeotermal proje geliştirme yönetimi
  • Fiyatlandırma politikaları
  • Kaynağa ilişkin mevcut ulusal veya uluslararası teşvik sistemleri

  JEOTERMAL KAYNAK KULLANIMI ve YÖNETİMİ, TEKNİK VE HUKUKİ SORUNLAR

  • Jeotermal kaynaklarda balneolojik araştırma ve uygulamalar, yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar
  • Termal turizm uygulamaları
  • Yüksek entalpili sahalarda enerji üretimi
  • Düşük entalpili sahalarda (ORC) uygulamaları
  • Tarım-Seracılık, meyve-sebze kurutma uygulamaları ve entegre kullanımlar
  • Bölgesel ısıtma uygulamaları
  • Isı pompaları uygulamaları
  • Entegre enerji sistemleri
  • Kimyasal madde üretimi
  • Jeotermal enerji santralleri ve sorunları
  • Kaynak yönetim ve denetim modelleri, işlevselliği ve yeterliliği
  • Kaynak rezervuarının korunması, sürdürülebilirlik
  • Su yönetimi ve jeotermal kaynak etkileşimi
  • Yatırımcıların Devletten beklentileri

  JEOTERMAL ENERJİ VE ÇEVRE

  • Jeotermal kaynak üretimi ve kullanımının çevresel ve toplumsal etkileri
  • Jeotermal enerji santralleri ve çevre
  • Jeotermal-Çevre politikası uyumluluk gereksinimleri

  YEREL YÖNETİMLER VE JEOTERMAL

  • Kentleşme süreçleri ve jeotermal kaynaklar
  • Yerel yönetimlerin jeotermal kaynaklardan beklentileri