Reklam yönetmeliğini indirmek için tıklayınız.

  JMO REKLAM YÖNETMELİĞİ

  TARAFLAR: Bu şartname Hatay Sk.No:21 Kocatepe/ANKARA adresindeki TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ile şartnameyi imzalayan KATILIMCI KURULUŞ arasında aşağıda yazılı şartlarla akdedilmiştir.

  TANIMLAR: Bu şartname metninde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası “ODA”, reklam yönetmeliği “ŞARTNAME”, reklam başvuru formu “SÖZLEŞME” ve sözleşmeyi imzalayan firma “KATILIMCI KURULUŞ” olarak anılacaktır.

  REKLAM KOŞULLARI

  1. Reklam tasarımı KATILIMCI tarafından sağlanacaktır. Katılımcı tarafından sağlanan tasarımdaki yazım hataları, eksiklikler, renk bozulmaları, kayma ve buğulanmalardan ODA sorumlu değildir.
  2. Katılımcılar reklam filmlerini gönderebilecekleri gibi, CD ortamında Corel Draw , Adobe İndesign, Adobe Photoshop vb. grafik programlarında hazırlanmış ve/veya pdf formatına çevrilmiş tasarımlarını da kaydedip gönderebilirler.
  3. Reklam filmi renk ayrımı yapılmış olarak (4 adet renk süzülmeleri ile) 17×24 ebadındaki IV. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı için 14×22 ebadında gönderilmelidir.
  4. Reklam sayfası olmayan firmalara tasarım ücreti karşılığında teknik hazırlık yapılacaktır.
  5. CD’den aktarılan reklam tasarımlarının da filmleri istenirse yine renk ayrım bedelleri ayıca talep edilir.
  6. Ödeme Koşulları:
  7. a) Peşin
  8. b) Kredi kartı ile 4 eşit taksitte
  9. c) Taksitle

  -Tutarın 1/2’si sözleşmenin imzalanmasından sonra 15 gün içinde nakden alınır.

  Kalan bakiye için sözleşme tarihinden sonraki 1 ay içinde ödenecek şekilde çek veya senet alınacaktır.

  1. IV. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabına reklam vermek isteyen kuruluşların 15 Ocak 2018 tarihine, kadar Başvuru Formu’nu ve basım için gerekli malzemeleri TMMOB JMO Basın Yayın Sekreterine ulaştırmaları ve reklam bedellerini sözleşme tarihinden sonraki 1,5 ay içinde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi Türkiye İş Bankası Yenişehir Şubesi TR350006400000142186203662  nolu hesaba ödemeyi taahhüt etmeleri gerekmektedir.
  2. DİĞER KOŞULLAR

  SÖZLEŞME bu şartnamenin doğal ekidir.

  Uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  Fax üzerinden yapılan sözleşmeler aslı gibidir. Atılan imzalar “ıslak imza” niteliğine sahiptir.

  Katılımcı firmadan imza atan kişinin, o kuruluştan ayrılması Oda’yı bağlamaz. Firma kaşesi yeterlidir.

  İşbu şartname …../……./…. tarihinde imza edilmiştir.

   

   

                    İşyeri imza – kaşesi                                           TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  III. JEOTERMAL KAYNAKLAR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

  BİLDİRİLER KİTABI KATKI BEDELİ BAŞVURU FORMU

   

   

  Kuruluşun Adı                                             :

  Kuruluş Yetkilisinin Adı ve Görevi           :

  Adres                                                             :

  Telefon                                                          :

  Faks                                              :

   

   

  III. JEOTERMAL KAYNAKLAR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI KATKI BEDELLERİ

   

  Yeri Baskısı Fiyatı Onay Açıklamalar
  Arka Kapak İçi Renkli 2500 TL (….)
  İç Sayfa Renkli& siyah beyaz 1000 TL (….)  
  Tasarım 200 TL (….)  

   

  Not: Yukarıdaki fiyatlara peşin ödemede % 10 indirim uygulanacaktır.

  Not: Talebinizi ( X ) işaretleyiniz. Birden fazla reklam sayfası istenmesi veya özel renk talebinde bulunulması durumunda sayı belirtiniz.

  Bildiriler Kitap Ebadı:            17×24

  Reklam Ebadı : 14X22

  Reklam Yönetmeliği’nde belirtilen Reklam Koşulları’nı ve reklam bedeli olan …………………………………TL:’yi
  (…..) Peşin, (….) Kredi kartı ile 4 taksitte, (….) sözleşme tarihinden itibaren 1,5 ay içinde ödemeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

  İşbu şartname …../……./ …. tarihinde imza edilmiştir.

   

   

   

  İşyeri imza – kaşesi                                                                                       TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası