BİLDİRİ BAŞLIĞI (BÜYÜK HARF, ORTALANMIŞ, 13 PUNTO, KOYU)

  1 satır boşluk (12 pt)

  Yazar1a, Yazar2b (11 pt, Times Roman, ortalanmış, koyu)

  aAdres1 (Times Roman 10 pt, ortalanmış, İtalik)

  bAdres2 (Times Roman 10 pt, ortalanmış, İtalik)

  (Başvurulacak yazarın parantez içinde e-posta adresi, ortalanmış, 10 pt, İtalik)

  1 satır boşluk(12 pt)

  ÖZ (12 PT, KOYU, TIMES ROMAN, ORTALANMIŞ)

  1 satır boşluk (12pt)

  Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi’ne sunulacak bildiri özlerinin bu örnekte verilen formata uygun şekilde hazırlanması istenmektedir. Özler Word (doc) dosyası olarak hazırlanmalı ve İngilizce özler İtalik yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce özler ayrı ayrı birer sayfa ile sınırlıdır. A4 boyutlarında bir sayfa kullanılmalı ve sayfanın kenarlarında üst ve alttan 4.5 cm, sağ ve sol kenarlarında ise 4.0 cm boşluk bırakılmalıdır. Tüm özette Times Roman 10 pt font kullanılmalı ve tek satır aralıklı yazılmalıdır.

  1 satır boşluk (11 pt)

  Öz, gereksiz ayrıntıya girilmeksizin; bildiriye konu olan çalışmanın amacını, çalışmada izlenen yöntemleri ve çalışmadan elde edilen başlıca sonuçları yalın ve anlaşılır bir anlatımla verecek şekilde kurgulanmalıdır. İngilizce özler hatasız bir dille yazılmalı ve Türkçe özle uyumlu olmalıdır. Bildiri özlerinin yukarıda belirtilen yazım kurallarını ve ilkeleri sağlamaması durumunda, oturum yürütücülerinin gönderilen özleri kabul etmeme hakları saklıdır. Aynı birinci yazarlardan gönderilecek olan ikiden fazla bildiri kabul edilmeyecektir.

  1 satır boşluk (11 pt)

  Bildiri özleri, Sempozyum takviminde bildiri teslimi için belirtilen son tarih geçirilmeden elektronik olarak Yürütme Kurulu’na gönderilmelidir.

  1 satır boşluk (11 pt)

  Anahtar Kelimeler: Kelime 1, kelime 2, kelime 3, kelime 4, kelime 5

  Bildiri Özü Format Örneği İndirmek için Tıklayınız