KAYIT VE KATILIM KOŞULLARI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ>

  Kurum, kurulu şçalışanları ve kişiler sempozyuma delege olarak katılabilirler. Kayıt ücretini ödeyenlere katılım sertifikası verilecektir  Afişi görmek için tıklayınız

  Broşürü indirmek için tıklayınız

  21-24 Şubat 2018  Afyonkarahisar – Akrones Hotel
  Akrones Otel için TIKLAYINIZ

  Konumu:

  BANKA HESAP BİLGİLERİ
  Hesap Sahibi: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi
  Banka Adı: Türkiye İş Bankası
  Şube Kodu: 4218
  Şube Adı: Yenişehir Şubesi
  Hesap No: 6203662
  IBAN No: TR350006400000142186203662

  Enerji, tüm dünyada olduğu gibi, günümüzde, ülkemizin de en başta gelen sorunları arasındadır. Artan nüfus ve teknolojik yeniliklere bağlı olarak gelişen endüstrisinin enerji gereksinimini yerli kaynaklarıyla karşılayamayan ülkemiz, enerji sorununu yoğun biçimde yaşamaktadır. Bu haliyle dışa bağımlı, arz güvenliğini sağlamak için enerji ithal eden, bundan ötürü ekonomik yükü her geçen gün artan bir ülkedir. Dolayısıyla, dışa bağımlılığın ekonomik yükünün azaltılması için yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygılaştırılması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bunun için tüm dünyada olduğu gibi, ülkemiz de yerinde bir tercihle, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, araştırılmasının, üretiminin ve kullanımının yaygınlaştırılmasını sorunun çözümüne katkı sağlayacak seçenek olarak benimsemiştir. Aynı zamanda bu tercih, yenilenebilir enerji kaynaklarından birisi olan jeotermal enerjiyi, düzenli, kaliteli ve güvenli enerji arzında alternatif bir kaynak olarak daha önemli bir hale getirmiştir.Ülkemizde son yıllarda, jeolojik zenginliğimiz ve kendi öz varlığımız olan jeotermal kaynaklara olan ilgi ve bu konuda yapılan araştırma ve teknik çalışmalar hızla artmıştır. Kuşkusuz bu gelişmelerde jeotermal enerjinin; düşük yatırım maliyeti ve çevreye olumsuz etkilerinin az olması yanı sıra ucuz, sürdürülebilir ve çok amaçlı kullanılabilir özelliklerinin önemli bir payı vardır. Devamı için tıklayınız

  DÜZENLEYEN KURULUŞLAR

  ALTIN SPONSORLARIMIZ

  BRONZ SPONSORLARIMIZ

  GÜMÜŞ SPONSORLARIMIZ

  CLOSE
  CLOSE