GÜVENLİK SORUŞTURMALARI BİLGİ FORMU

GÜVENLİK SORUŞTURMALARI BİLGİ FORMU

OHAL ile birlikte güvencesizlik en temel sorunumuz haline gelmiştir. KHK’larla
ihraçlar iş güvencesinin önündeki en temel engelken diğer taraftan da ataması
yapılan tüm sağlık emekçileri, Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı kazanıp asistanlık için
başvuran ya da uzmanlık eğitimini bitirip uzman olarak atanan hekimler de güvenlik
soruşturmalarına tabi tutulmaktadır.

Ayları bulan güvenlik soruşturmasının sonucunda hiçbir gerekçe gösterilmeden
olumsuz cevaplar verilebilmektedir.

Bu hususla ilgili sendikamız Sağlık Bakanlığı’na 2 kez yazılı olarak müracaat etmiş ve
sorunun en kısa zamanda çözülmesi için talepte bulunmuştur.  

Konuyla ilgili somut verileri toplamak, durum tespiti yapmak ve sorunu aşabilmek için
bu sorunu yaşayan tüm arkadaşlarımızın aşağıdaki formu doldurarak bize başvuru
yapması gerekmektedir.

Başvurular aşağıdaki form doldurularak yapılabileceği gibi şube/temsilciliklerimiz
aracılığı ile de yapılabilir. Genel merkezimiz gelen başvuruları değerlendirerek (süre
yönünden) hukuksal olarak başvuru yapılabilecek durumda olanların yasal haklarını
kullanabilmeleri amacı ile dava açmak isteyenlere dava dilekçe örneği gönderecektir.